Update 01-03-2023: Voorlopig geen verhoging belastingrente Het huidige percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting […]
De Belastingdienst stelt weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting vast waarin box 3-inkomen is opgenomen. Dit betreft aanslagen […]
Regelingen voor ondernemers bij hoge energierekening De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor […]
Sinds de energiecrisis neemt de markt voor zonnepanelen een hoge vlucht. Steeds meer mensen willen hun […]
Stand van zaken ‘Massaal bezwaar plus’ box 3 De afgelopen maanden hebben de koepel- en belangenorganisaties […]
Indienen schriftelijk verzoek ambtshalve vermindering box 3 voor de jaren 2017-2020 niet-bezwaarmakers niet meer nodig Op […]
Niet-bezwaarmakers box 3 hoeven geen verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen voor de jaren 2017-2020. […]
Bij ondernemen hoort investeren. Je investeert tijd, inzet en geld. Zo geef je invulling aan je […]
Als fiscaal partners kun je bepaalde inkomsten en aftrekposten op de voordeligste manier verdelen bij de […]
Het Belastingplan 2023 en overige Prinsjesdagstukken zijn op dinsdag 20 september 2022 door minister Kaag aangeboden […]