Update: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft op 27 maart 2020 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) bekend gemaakt. Met de Tozo kunnen zowel zelfstandige ondernemers met personeel als zzp’ers financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente waarin zij wonen. De financiële ondersteuning kan bestaan uit een aanvullend inkomen voor levensonderhoud of een bedrijfslening bij liquiditeitsproblemen. De regeling Tozo heeft een looptijd van drie maanden (maart, april en mei 2020).

Aanvullend inkomen voor levensonderhoud
Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot het sociaal minimum (bijstand). Dit betekent dat een gehuwde zelfstandige maximaal €1.500 netto voor gehuwden kan ontvangen. Een alleenstaande zelfstandige die 21 jaar of ouder is, ontvangt maximaal €1.050 netto. De zelfstandige moet bij het indienen van de aanvraag naar waarheid verklaren dat het inkomen in de uitkeringsperiode van drie maanden naar verwachting lager is dan het bijstandsniveau. De oorzaak van het lage inkomen moet het gevolg zijn van de uitbraak van het coronavirus. De aanvraag voor een aanvullend inkomen voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 bij de gemeente worden ingediend met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2020. De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald, maar telt wel mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Bedrijfslening bij liquiditeitsproblemen
Wanneer een zelfstandige door de uitbraak van het coronavirus in liquiditeitsproblemen is gekomen kan bij de gemeente een bedrijfslening worden aangevraagd. Het leningsbedrag bedraagt maximaal €10.157 tegen een rente van 2% per jaar. De looptijd van de bedrijfslening bedraagt maximaal drie jaar. Tot 1 januari 2021 is de bedrijfslening aflossingsvrij; daarna starten aflossingstermijnen. Ook bij de bedrijfslening moet de zelfstandige bij het indienen van de aanvraag naar waarheid verklaren en aannemelijk maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Wie hebben recht op een Tozo?
Zelfstandig ondernemers met personeel en zzp’ers moeten aan diverse randvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling.

  • De zelfstandig ondernemer komt in aanmerking als hij in Nederland woont en als zijn onderneming in Nederland gevestigd is. Het kabinet onderzoekt of grensgevallen ook ondersteund kunnen worden (bijvoorbeeld een ondernemer die in Nederland woont en zijn onderneming in het buitenland heeft). Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zullen we je informeren.
  • De ondernemer moet voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur en voor 17 maart 2020 ingeschreven staan bij de KvK.
  • Ook een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan een beroep op de Tozo. De dga moet volledige zeggenschap (100% aandeelhouder) hebben en de financiële risico’s dragen. Naast dat de dga tenminste 1.225 uur werkzaam moet zijn in zijn bv, moet de dga ook aannemelijk maken dat zijn bv op dit moment geen salaris kan uitbetalen.