Initiatiefwetsvoorstel tot aanpassing van box 2 en BOF

 

 

De Tweede Kamerleden Maatoug, Van der Lee en Nijboer hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Wet IB 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen en het vervangen van het box 2-tarief door een progressief tarief. Het initiatiefwetsvoorstel richt zich specifiek op de regelingen die belastingarbitrage via box 2 faciliteren en bestaat uit een combinatie van zes voorstellen om knelpunten in de fiscale behandeling van a.b. weg te nemen: