Is het gebruikelijk loon nog op de juiste hoogte vastgesteld?

 

Het gebruikelijk loon voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2021 verhoogd naar € 47.000 per jaar.

Aanmerkelijk belanghouders of hun partners die werkzaamheden verrichten voor de eigen bv moeten een gebruikelijk loon ontvangen van het hoogste van één van de volgende bedragen:

 

Het normbedrag van € 47.000 was in 2020 nog een bedrag van € 46.000. Veelal zal het gebruikelijk loon minimaal dit bedrag zijn, maar in bepaalde situaties is ook een lager loon mogelijk. Zorg dat uw loon in ieder geval niet te laag is. In dat geval kan de Belastingdienst namelijk naheffingsaanslagen met rente en boete opleggen.

 

Ook voor het jaar 2021 geldt weer een bijzondere regeling voor het bepalen van het gebruikelijk loon wegens het coronavirus. Als het omzetverlies minimaal 30% bedraagt, kan het gebruikelijk loon in 2021 lager worden vastgesteld.

 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.