NOAB Gecertificeerd

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het mkb-segment.

NOAB helpt kantoren naar een toekomstproof businessmodel waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat. NOAB probeert de concurrentiepositie van haar leden te versterken door hoge kwaliteit van hun dienstverlening en het genereren van efficiency door krachtenbundeling.

Register Belastingadviseurs

VFD Adviseurs is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). De werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het Reglement Beroepsuitoefening Register Belastingadviseurs. Leden van het RB voldoen aan opleidingseisen en zijn verplicht tot Permanente Educatie en adequate verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid. Het RB kent tuchtrechtspraak.