Diensten

Hieronder treft u een kleine greep aan van het dienstenpakket van VFD Adviseurs.

VFD Adviseurs meer dan financieel advies

VFD Jaarrekening

 

Financieel Advies

Voor al uw vragen, ons advies en begeleiding nog maar aankloppen op 1 deur!

Vanwege onze cloudoplossing en realtime informatie zijn we in staat om accuraat te schakelen. Dit samen met u omdat we klantcontact erg belangrijk vinden ondanks de automatisering

 

 

Financiële administratie

Een accurate financiële administratie speelt een cruciale rol in het succes van ieder bedrijf!

Uw financiële administratie is bij VFD Adviseurs BV in goede handen. Wij kunnen een deel van uw administratie of het complete pakket uit handen nemen en/of voor u verzorgen. Met ons volledig geautomatiseerd proces, komt er geen papier meer aan te pas. Dit bereiken we door middel van scan en herken, verschillende betrouwbare financiële pakketten in combinatie met het zeer efficiënte Visionplanner en dit alles in een cloud omgeving.

In overleg met de klant zetten wij uw administratie op, verwerken en beheren wij het.

Onze werkzaamheden kunnen bestaan uit:

 

Financiële rapportages

Het voor u verzorgen van maand- en/of kwartaalrapportages is voor ons niet meer van deze tijd!

Door het aanbieden van een volledige cloudoplossing van uw administratie bent u altijd en overal realtime op de hoogte van de prestaties van uw bedrijf. U bent hierdoor in staat om op elk moment verantwoorde keuzes te maken. U heeft volledig inzicht zowel webbased als mobile. Door het managementrapportage pakket Visionplanner wordt alles op een duidelijk leesbare manier, met zowel grafieken als cijfers, zichtbaar gemaakt. Doordat we werken met scan en herken kunt u zelfs doorklikken tot op factuurniveau.

Visionplanner zet in de rapportage, daar waar gewenst, uw budget naast het werkelijk resultaat en uw resultaten van vorig jaar. Dit geeft in één oogopslag een goed inzicht. Tevens worden uw werkelijke resultaten aangevuld met de prognose zodat dit een goed voortschrijdend inzicht geeft.

Visionplanner is gereed voor de toekomst omdat het ook uw financiële gegevens kan uitwisselen met de banken en andere overheidsinstellingen zoals de kamer van Koophandel en belastingdienst. Dit bespaart tijd en laat zien dat u op een professionele manier in control bent.

Jaarrekening

Het opstellen van een jaarrekening is (veelal) noodzakelijk voor externe partijen zoals de belastingdienst en de bank. Tevens, en misschien nog wel belangrijker, maakt een jaarrekening het u mogelijk om een goede bedrijfsvoering uit te oefenen.

De jaarrekening geeft:

VFD Adviseurs zorgt dat bij het samenstellen van de jaarrekening de belangen van alle partijen erkent zijn. We passen de fiscale regels op de juiste manier toe en maken hierin keuzes in het belang van de ondernemer.

Wij vinden het als financieel adviseur belangrijk betrokken te zijn bij onze opdrachtgevers. Onze aanpak is:

We werken graag met korte lijnen. De mensen binnen uw organisatie, die verantwoordelijk zijn voor de administratie, leren wij op een efficiënte wijze de boekhouding in te richten. Dit helpt iedereen in het besparen van tijd en met enkele knoppen inzicht te krijgen in de cijfers.Bespaar tijd en richt uw administratie efficiënt in.

Belastingadvies

De fiscale wetgeving verandert met regelmaat en kennis over jurisprudentie is niet voor iedere ondernemer vanzelfsprekend, eerder een uitzondering. Het juist toepassen van belastingwetten en -regels vraagt om up to date kennis. Die u bij voorkeur in uw voordeel toepast.

Wij verdiepen ons in uw onderneming en in u als persoon (privé situatie). Hierdoor zijn wij in staat fiscale kansen en bedreigingen voor u te monitoren.

VFD Adviseurs is lid van het Register Belastingadviseurs (RB) en tevens een RB erkend kantoor. Daardoor kunnen wij bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnisch informatie, ondersteuning in de beroepsuitoefening en voor PE-cursussen om onze kennis en kwaliteit op peil te houden. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen anticiperen op de voor u van belang zijnde veranderingen en dat uw belangen optimaal behartigd worden.

Naast het verzorgen van uw belastingaangiften (inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting), kunnen wij u onder andere adviseren op het gebied van:

 

Salarisverwerking

Medewerkers hechten veel waarde aan een prettige werksfeer, datgene doen waar ze goed in zijn en waardering krijgen voor de inspanningen die ze leveren. Een tijdige en correcte betaling van hun salaris is een belangrijke blijk van die waardering.

Een goed georganiseerde salarisadministratie zorgt voor een foutloze uitbetaling. Wij bieden u professionele ondersteuning en een softwarepakket, waarin alle noodzakelijke voorzieningen zijn opgenomen voor het verzorgen van uw salarisadministratie.

VFD Adviseurs BV kan ondersteunen op het gebied van:

Per salarisrun:

 

Per kalenderjaar:

U beslist zelf hoeveel u wilt uitbesteden en welke onderdelen u in eigen beheer wilt uitvoeren.

Startersbegeleiding

Bij de opstart van een eigen bedrijf komt veel kijken. U moet alle facetten van een bedrijfsvoering gaan beheersen. En dit is dus ook de financiële, fiscale en juridische kant van het ondernemen.

VFD Adviseurs BV helpt u bij de eerste stappen. Zoals:

 

Vervolgens ondersteunen wij u bij het inrichten van de boekhouding, juist vanaf de start van uw bedrijf. Zodat u bewust wordt van het nut hiervan en dat u, zodra u voor een investeringsbeslissing staat, niet enkel een keuze maakt gebaseerd op uw buikgevoel maar mede het financiële inzicht in uw bedrijf.

VFD Adviseurs BV fungeert als een klankbord voor startende ondernemers. Wij begeleiden bedrijven graag van het begin af aan, en ondersteunen in het realiseren van de gestelde ambities. Met als doel uit te groeien tot een succesvolle onderneming.