Financiële rapportages

Door het aanbieden van een volledige cloudoplossing van uw administratie bent u altijd en overal realtime op de hoogte van de prestaties van uw bedrijf. U bent hierdoor in staat om op elk moment verantwoorde keuzes te maken. U heeft volledig inzicht zowel webbased als mobile. Door het managementrapportage pakket Visionplanner wordt alles op een duidelijk leesbare manier, met zowel grafieken als cijfers, zichtbaar gemaakt. Doordat we werken met scan en herken kunt u zelfs doorklikken tot op factuurniveau.

Visionplanner zet in de rapportage, daar waar gewenst, uw budget naast het werkelijk resultaat en uw resultaten van vorig jaar. Dit geeft in één oogopslag een goed inzicht. Tevens worden uw werkelijke resultaten aangevuld met de prognose zodat dit een goed voortschrijdend inzicht geeft.

Visionplanner is gereed voor de toekomst omdat het ook uw financiële gegevens kan uitwisselen met de banken en andere overheidsinstellingen zoals de kamer van Koophandel en belastingdienst. Dit bespaart tijd en laat zien dat u op een professionele manier in control bent.