Salarisverwerking

Medewerkers hechten veel waarde aan een prettige werksfeer, datgene doen waar ze goed in zijn en waardering krijgen voor de inspanningen die ze leveren. Een tijdige en correcte betaling van hun salaris is een belangrijke blijk van die waardering.

Een goed georganiseerde salarisadministratie zorgt voor een foutloze uitbetaling. Wij bieden u professionele ondersteuning en een softwarepakket, waarin alle noodzakelijke voorzieningen zijn opgenomen voor het verzorgen van uw salarisadministratie.

VFD Adviseurs BV kan ondersteunen op het gebied van:

 Per salarisrun:
·        Salarisstroken
·        Betaalspecificaties
·        Betaalbestand in CLIEOP03- format
·        Loonjournaal, volgens uw rekeningschema (print en digitaal)
·        Elektronische loonaangifte

 Per kalenderjaar:
·        Historische loonstaten per werknemer
·        Historische loonjournaalpost
·        Verzamelloonstaat
·        Jaaropgave werknemers (print of digitaal) 

U beslist zelf hoeveel u wilt uitbesteden en welke onderdelen u in eigen beheer wilt uitvoeren.