De ministerraad heeft ingestemd met de Voorjaarsnota. Al eerder werd duidelijk dat veel plannen van het kabinet moesten worden aangepast, omdat er grote tegenvallers opdoken.

 

 

‘De sterkste schouders zullen meer lasten moeten dragen’, aldus minister Kaag. Er is meer geld nodig voor de AOW en defensie. De hoogte van de AOW-uitkering wordt gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met in totaal 7,5% in 2025. De defensie-uitgaven gaan in 2024 en 2025 naar de 2% van het bbp. Het kabinet wil wel ruim € 2 miljard minder uittrekken voor klimaatfondsen bij onder meer infrastructuur, onderzoek en innovatie. De lasten voor vermogenden en bedrijven worden flink verhoogd. Verder schrijft minister Kaag dat het kabinet in aanloop naar Prinsjesdag zal kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht. Hierbij wordt voor maatregelen in ieder geval gekeken naar de uitkomsten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

 

 

De maatregelen