De spelregels van turboliquidatie veranderen per 15 november 2023
Onlangs is aangekondigd dat er aanzienlijke veranderingen zullen plaatsvinden in de spelregels voor turboliquidatie vanaf 15 november 2023. Deze wijzigingen zullen voortvloeien uit de implementatie van de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie. Als gevolg hiervan zal het proces van het snel beëindigen van een rechtspersoon vanaf die datum niet langer mogelijk zijn. Als er interesse is om onder de oude regels van turboliquidatie een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap, te liquideren, is het noodzakelijk om snel actie te ondernemen.

 

Wat worden de nieuwe spelregels voor turboliquidatie?
De procedure van turboliquidatie kan nadelige gevolgen hebben voor schuldeisers. Vaak worden zij plotseling geconfronteerd met het feit dat een bedrijf niet langer bestaat. Bovendien hebben schuldeisers bij turboliquidatie geen inzicht in de afhandeling van activa. Bestaat er zekerheid dat alle activa correct zijn vereffend? Eveneens is er geen mogelijkheid om te verifiëren of een bestuurder opzettelijk of per vergissing bepaalde activa niet heeft gemeld.

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie zal op 15 november 2023 van kracht worden. Het doel van deze wet is om turboliquidaties transparanter te maken voor schuldeisers en het misbruik van dit proces tegen te gaan. Overeenkomstig de nieuwe regels dienen de bestuurders van een rechtspersoon verantwoording af te leggen over financiële zaken bij een turboliquidatie. Binnen veertien dagen na het besluit tot ontbinding moeten zij diverse financiële documenten indienen bij de Kamer van Koophandel (KVK). Na het indienen van alle vereiste documenten zijn de bestuurders verplicht om schuldeisers schriftelijk op de hoogte te stellen van de turboliquidatie. Deze documenten zijn toegankelijk voor schuldeisers bij de KVK, waardoor zij een beter inzicht kunnen krijgen en een weloverwogen oordeel kunnen vellen over de turboliquidatie.

Het is van belang op te merken dat deze nieuwe wetgeving van tijdelijke aard is en gedurende ten minste twee jaar na de ingangsdatum van kracht zal zijn. Er bestaat echter de mogelijkheid dat er na deze periode permanente wetgeving wordt geïntroduceerd.

 

Risico’s die verbonden zijn aan turboliquidatie
Turboliquidatie lijkt op het eerste gezicht een snelle en eenvoudige procedure. Desondanks gaan hier ook risico’s mee gepaard. Als achteraf blijkt dat er nog onverwachte activa opduiken of indien turboliquidatie (opzettelijk of onopzettelijk) verkeerd is toegepast, hebben schuldeisers het recht om bij de rechter heropening van de vereffening te verzoeken. Ook kunnen zij een faillissementsaanvraag indienen voor de al beëindigde rechtspersoon.

In sommige gevallen kunnen schuldeisers de voormalige bestuurder persoonlijk aansprakelijk stellen via de rechter. Een dergelijke aansprakelijkheid vereist bewijs van bewuste onrechtmatige handelingen door de bestuurder. Bijvoorbeeld in situaties waarin bepaalde schuldeisers werden bevoordeeld bij het aflossen van schulden, ten nadele van anderen die prioriteit hadden moeten krijgen. Hierbij werd geen rekening gehouden met de preferentie  van schuldeisers. Een ander voorbeeld betreft het opzettelijk verbergen van activa door de bestuurder en toch gebruik te maken van turboliquidatie.

De nieuwe wet brengt ook specifieke risico’s met zich mee. In bepaalde scenario’s kan het Openbaar Ministerie bij de rechtbank een verbod op bestuursfuncties aanvragen. In een dergelijk geval mag de bestuurder gedurende maximaal vijf jaar geen bestuursfunctie uitoefenen binnen enige andere entiteit. Bovendien is het opzettelijk niet voldoen aan de nieuwe verantwoordingsplicht strafbaar.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *